TEMPORARY PRESENTATION
T I J D E L I J K E  P R E S E N T A T I E   -  P R É S E N T A T I O N  T E M P O R E L L E

Today we are showing you a part of the digital slide show we presented at the new media festival
Rencontres Arts Électroniques.05
in Rennes, France on october 27 1999:

COULEUR MENTALE

We hope it will stimulate your imagination and fantasies about the aspects of rural life. The language used is French.

Vandaag tonen we u een gedeelte van een digitale diapresentatie die wij lieten zien op het festival voor nieuwe media
Rencontres Arts Électroniques.05
te Rennes, Frankrijk op 27 oktober 1999:

COULEUR MENTALE

Wij hopen dat het uw verbeelding van en fantasieën over het plattelandsleven zullen prikkelen. De teksten zijn in het Frans.

I E 4       -       N S 4
We are here to serve your purposes.
© 2000 THE SOMNILOQUY INSTITUTE
 
THE DREAM EXPLANATORIUM
LATENTA